Integritetsuttalande

Sist oppdatert: 19. mars 2020

SENASTE UPPDATERINGEN: 18/05/2018

Detta integritetsuttalande beskriver information om Polaris Industries, Inc. och deras dotterbolag (”Polaris”, ”vi”, ”vår” och ”oss”) samlar, använder, delar och lagrar, inklusive personliga uppgifter. Polaris bryr sig om integritet och säkerheten av konsumentens personliga uppgifter. Däremot kan inte Polaris garantera att obehöriga tredje parter inte kan få tillgång eller kringgå våra säkerhetsåtgärder eller använda den personlig informationen för felaktig användning. Du bekräftar att du förser din personliga information på egen risk.

Detta integritetsuttalande fokuserar på den del av den privata informationen vi samlar genom din användning av diverse Polaris produkter och tjänster (kollektivt, ”Polaris produkter”). Vi ger ytterligare information om hur vi samlar in och använder informationen som samlats från våra offentliga webbplatser, vid vår hemsidas integritetspolicy.

Emner:

 1. Samtycke
 2. Allmänna principer för behandling av personuppgifter
 3. Insamlad information
 4. Hur vi kan använda den informationen vi samlar in
 5. Dina rättigheter till dina uppgifter
 6. Bibehållande och radering av information
 7. Säkerhet
 8. Ändringar till detta integritetsuttalande
 9. Din rätt att klaga
 10. Kontakta oss

1. SAMTYCKE

Samtycke till datainsamling och bearbetning

Härmed godkänner och samtycker du till insamling och bearbetning av din personliga information, som beskrivits i detta integritetsuttalande.

Internationell dataöverföring

Din personliga information kan samlas in, bearbetas och lagras av Polaris eller dess tjänsteleverantörer i USA och andra länder där våra servrar finns. Vänligen var uppmärksam på det privata skyddet och de juridiska kraven, inklusive befogenheter från myndigheter att komma åt din personliga information, som i vissa av dessa länder kan skilja sig från ditt land.

2. ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kommer att samlas in, lagras, bearbetas och överförs i enlighet med Polaris fastställda policyer och tillämpliga federala, statliga, lokala och utländska lagar, regler och förordningar.

Polaris principer med avseende på behandlingen av personuppgifter är följande: (1) personuppgifter kommer att behandlas korrekt och lagenligt, (2) personuppgifter kommer att samlas in för särskilda, uttryckliga, och legitima ändamål och inte behandlas vidare för oförenliga ändamål, (3) personuppgifter som samlas in av Polaris kommer att vara adekvata, relevanta och begränsas till vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlas in och bearbetas, (4) personuppgifter som samlas in av Polaris kommer att vara korrekt och, om nödvändigt, hållas aktuella till bästa förmåga, (5) personuppgifter som samlas in av Polaris kommer inte att behållas som identifierbara uppgifter längre än nödvändigt för att tjäna de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in, och (6) personuppgifter kommer att behandlas på ett sätt som garanterar lämplig säkerhet av personuppgifter, inklusive skydd mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Om Polaris deltar i behandling av personuppgifter för andra syften än de som anges i denna policy, kommer Polaris att upplysa om dessa förändringar, de ändamål för vilka personuppgifter kommer att användas, och mottagarna av personuppgifter.

3. INSAMLAD INFORMATION

När du interagerar med Polaris, kan det finnas möjligheter för dig att förse oss med din information. Dessutom kan vi samla in specifik information om dig eller dina Polaris produkter vilket beskrivs mer nedan.

Du kan ge oss information om dig eller dina Polaris produkter via ett antal källor: Polaris webbplatser, applikationer, produkter och relaterade händelser, undersökningar, sociala medier, lotter och genom vårt kundkontaktcenter. Vi får också information om dig genom Polaris produktförsäljningsregister från din återförsäljare och vi kan få, med ditt samtycke, data som erhållits från din Polaris-produkt.

De typer av information som Polaris samlar om dig kan inkludera, men är inte begränsade till:

 • Kontaktuppgifter (såsom namn, adress, stad, stat och postnummer, ålder eller födelsedatum, yrke, personnummer, e-postadress och telefonnummer)
 • Betalningsinformation (t.ex. din bankkontoinformation, kreditkortsnummer, betalkortsnummer, bank- eller investerarkonto, CVV-kod, utgångsdatum och betalningshistorik)
 • Information om din kreditvärdighet, tillgångar, inkomst eller skulder
 • Information om din Polaris-produkt (t.ex. registreringsnummer, Polaris produktidentifikationsnummer (VIN), märke, modell, årsmodell, säljande återförsäljare, serviceverkstad, inköpsdatum eller leasing, hyres- / finansieringsperiod, servicehistorik, körsträcka, olje- / batteristatus, bränsle eller laddningshistorik, elsystemets funktion, växlingstyp och diagnosfelkoder)
 • Information om dina anslutna enheter (t.ex. mobiltelefon, dator eller surfplatta) och hur du interagerar med våra produkter, tjänster, appar och webbplatser (såsom IP-adress, typ av webbläsare, unik enhetsidentifierare, cookie-data och tillhörande identifiering och användningsinformation)
 • Demografisk information (såsom kön, födelsedatum, civilstånd, och hushållets sammansättning)
 • Profilinformation för marknadsföring (till exempel när du planerar att köpa en Polaris-produkt)
 • Fotografier och videoklipp till exempel sådana som du kan lämna för tävlingar, lotterier och delning på sociala medier
 • Relationer du har med Polaris utöver inköp och underhåll av din Polaris-produkt (till exempel genom ett belöningskort, etc.)
 • Kriterier för information om behörighetsverifiering (såsom namn på college, tjänstegren eller namn på kreditinstitut för Polaris inköpsprogram)
 • Personnummer (i begränsad omfattning kan Polaris samla in personnummer, till exempel om du vinner i ett lotteri eller tar emot ersättning som ska redovisas skattemässigt)
 • Information om investerare (namn, adress, telefonnummer och e-postadress)
 • Den typ av Polaris-produkt du köpt
 • Den typ av tjänster som tillhandahålls till dig

För att kunna registrera sig hos Polaris, eller bli medlem hos Polaris förarsamfund, behöver du förse oss med ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Om du bestämmer dig för att köpa några Polaris produkter eller tjänster som erbjuds direkt av Polaris, så kommer Polaris fråga dig om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och viss ekonomisk information såsom kreditkortsnummer som kan användas vid order- och betalningsprocessen. Polaris kan använda tredje parter för betalningsprocesser på dess vägnar.

Du kan också välja att betala för dina Polaris produkter från Polaris från en av flera val, tillgängligt av tredje parter och deras leverantörer. Om du väljer att betala dina köp av Polaris produkter så kommer du att bli hänvisad till ett en av de tredjepartsleverantörer som Polaris har en företagsrelationer med, för att göra en ansökan direkt via leverantören. I förbindelse med leverantören kommer de fråga dig om din personliga information som kommer att användas i deras egna ansökningsprocess där integritet och säkerhet kommer regleras av deras sekretesspolicyintegritetspolicyer.

Om du väljer att köpa utökade servicekontrakt eller försäkringstjänster från Polaris. Du kan också välja att ansöka om Polaris VISA-kort. Beroende på vilka val du gjort i samband med dina köp av Polaris produkter och tjänster som erbjuds av Polaris eller tredje parter som Polaris gör affärer med, så kommer du få en förfrågning om personlig information som inkluderar ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och viss ekonomisk information såsom ett kreditkortsnummer för att användas vid order- och betalningsprocessen.

Om du ansöker om ett Polaris VISA-kort, kommer du att bli ombedd att lämna ut dina personuppgifter, inklusive ditt namn, födelsedatum, personnummer, medborgarskapsland, hemland, primära telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, fysisk adress, varaktighet för uppehållstillstånd, boendestatus, månadskostnad för boendet, postadress, anställningsform, arbetsgivare, årsinkomst, extra årsinkomst, förväntade månatliga kontanttransaktioner, förväntade månatliga internationella transaktioner, förväntade banköverföringar, medsökande, godkända användare.

Om du bestämmer dig för att köpa några Polaris produkter eller tjänster via en oberoende säljare, kommer säljaren att fråga om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och viss ekonomisk information såsom ett kreditkortsnummer som kan användas vid order- och betalningsprocessen. Försäljaren kan använda en tredje part för betalningsprocessen på dess vägnar och kommer överföra all eller delar av informationen till Polaris som du försett försäljaren med i samband med ditt köp.

Om du väljer att frivilligt delta i tävlingar, spel, undersökningar eller andra liknande aktiviteter som erbjuds av Polaris eller i samarbete med en tredje part, kan du komma att tillfrågas om ditt namn, postadress, e-postadress och ålder tillsammans med annan frivillig information såsom ditt kön eller köp av andra typer av Polaris produkter, för att kunna delta i dessa tävlingar eller undersökningar. Emellanåt kommer Polaris referera till denna information för att lättare förstå dina behov och intressen för våra produkter och tjänster. Om du samtycker, så kommer Polaris också använda dessa uppgifter för att skicka dig information om Polaris produkter. Du har rätten att återkalla samtycket närsomhelst, utan att det påverkar den lagenliga processen baserat på samtycket innan återkallelsen. För att göra så, vänligen se avsnitt 5 nedan.

Kom ihåg att när du besöker vår hemsida samlar vi personlig information på ett sådant sätt som beskrivs i vår separata integritetspolicy som finns för vår hemsidan. Som de flesta internetsidor sparar vi rutinmässigt loggposter (inkluderat information såsom IP-adresser) och teknisk information (såsom webbläsare och dess version) när din webbläsare eller mobiltelefon ansluter till våra servrar.

4. HUR VI KAN ANVÄNDA DEN INFORMATIONEN VI SAMLAR IN

Informationen Polaris samlar om dig och dina Polaris produkter kan användas:

 • Att tillhandahålla produkter och tjänster och underhålla kundrelationer
 • Att förbättra kvalitet, säkerhet och säkerheten för våra produkter och tjänster
 • Att administrera ditt/dina konto (-n) och behandla dina betalningar för varor och tjänster
 • För att använda våra webbplatser och applikationer, inklusive processer för onlineregistrering
 • För att underlätta och stödja Polaris återförsäljares och leverantörers mångfaldsprogram och Polaris bidragsprogram
 • För att automatiskt fylla i datafält på våra webbplatser för att förbättra din onlineupplevelse
 • Att utveckla nya produkter och tjänster, inklusive anslutna, autonoma och produkter och tjänster för samåkning
 • Att ge kunden och Polaris produktsupport och service (t.ex. information om återkallningar)
 • För garantiadministration och validering
 • Att ge information och produktuppdateringar
 • För att utvärdera Polaris-produktens prestanda och säkerhet
 • För forskning, utvärdering av användning och felsökning
 • För att verifiera berättigande till Polaris varuinköp eller incitamentsprogram
 • För märknings- och analysändamål
 • För att stödja den elektroniska signaturen och leveransprocessen mellan dig och din återförsäljare
 • Att anpassa och förbättra kommunikationsinnehållet
 • För att vara förenlig med lag-, tillsyns- eller avtalsenliga krav

Kommunikation med dig i samband med dessa användningsområden kan ske via post, telefon, e-post, sms, sociala medier eller andra elektroniska meddelanden eller via våra webbplatser och applikationer.

Polaris kan bara dela personlig identifierbar information om dig med tredje parter med ditt tillstånd eller på ett sådant sätt som angivits här. Användning av informationen, som du väljer att dela med tredje parter, är reglerade av tredje parters sekretesspolicy medan den är i tredje parts ägo. Till exempel, om du väljer en tredje part för Polaris tjänster och delar din personliga information med denne parten kan vi inte kontrollera insamlingen, förvaringen eller delningen av information av den parten. Kolla alltid upp integritetspolicyer för varje företag som samlar in din personliga information. Vi kan också få in information från Polaris försäljare, från våra delägare och från andra källor för att kombinera det med din information i ditt Polaris-konto. Personlig identifierbar information om dig som Polaris erhåller från tredje parter kommer att bli bearbetade och förvarade av Polaris kommer bli behandlad i överensstämmelse med integritetsuttalande. Denna information kan bli bearbetad på samma eller på olika sätt som vilken annan data som helst som är en del av ditt Polaris konto.

Följande är exempel på situationer vi kan dela din personliga identifierbara information:

 • Med ditt samtycke.
 • För yttre bearbetning, lagring och förvaltning. Vi kan också använda tredjepartsförsäljare vid hjälp av att övervaka våra servrar för tekniska problem, dataskydd och integritetsöverensstämmelser. Dessa tredjepartsförsäljare (såväl som Polaris anställda) kan komma åt viss information om dig och ditt konto i rad med detta arbete men är inte tillåtna att använda denna data orelaterat till Polaris-produkter och tjänster.
 • Vid försäljning eller överföring av företaget och/eller alla eller delar av dess tillgångar, kan din information vara bland objekten som blir sålda eller överförda. Vi kommer be köparen att behandla vår data under samma integritetsuttalande som användes vid insamlingen.
 • Vi kan förse information till en tredje part om vi anser, i god tro att vi krävs göra detta för rättsliga skäl. Till exempel kan vi avslöja information som svar i rättslig process och vi kan avslöja information som svar vid laglig begäran från offentliga myndigheter i USA och andra länder, för vars syfte är brottsbekämpning och nationell säkerhet.

Användning av information och data kan inkludera:

Kontaktinformation

Med ”Kontaktinformation” menas den information som tillåter någon att identifiera eller kontakta dig (t.ex. ditt namn, telefonnummer, hemadress och e-postadress). Om inget annat anges i detta integritetsuttalande delar vi inte din kontaktinformation med någon annan utan ditt tillstånd. Vi kan dock använda din kontaktinformation för att marknadsföra Polaris produkter och tredjepartsprodukter och tjänster till dig med en rad olika metoder. Du kan stoppa utsändningen av framtida reklam från oss genom att följa de specifika instruktionerna i de reklammail du kan komma att få. Dessa val gäller inte för kvitton för obligatorisk servicekommunikation som anses vara viktig för Polaris produkter eller tjänster du erhåller.

Serviceinformation

Med ”Serviceinformation” menas nödvändig eller användbar information till oss som tillhandahåller Polaris produkterna till dig (t.ex. Polaris produkter du använder och hur/när du använder dem). Denna information används av oss för drift av Polaris produkter, förse service och information till dig att underhålla kvaliteten på våra produkter samt att delge allmän statistik angående användningen av Polaris-produkterna. Vi kan också använda serviceinformationen för kundtjänst, Polaris produkt återställning, forskning och utveckling av nya produkter och tjänster samt andra liknande syften. Till sist kan vi förse viss serviceinformation till utvalda tredje parter, såsom våra försäljare och andra affärspartners för att utveckla Polaris produkter eller den service vi förser, för marknadsföringssyfte eller där vi annars har fått ditt tillstånd.

Anonymiserad information

Ibland kan vi ”anonymisera” din information genom att ta bort alla identifierare som kan bli associerat med dig. Anonymiserad information hjälper oss att utveckla rapporter och analyser om hur våra kunder använder sona Polaris produkter samt för annan forskning, såsom beteendeavdelningar. Vi kan offentligt dela eller sälja anonymiserad information, rapporter och analyser som är baserade på anonymiserad information. Vi kan avslöja sammanlagd anonymiserad information, analyser och rapporter erhållen from sådan information till tredje parter inklusive verktyg, våra tjänsteleverantörer, leverantörer, annonsörer, försäljare konsument- och marknadsundersökningsföretag och andra organisationer. Vi kan dela icke personligt identifierbar information (till exempel, sammanlagda eller anonymiserade kunddata) offentligt och till våra delägare. Vi vidtar åtgärder utformad att hålla denna icke personligt identifierbara informationen från att vara associerad med dig och vi begår våra delägare göra detsamma.

5. DINA RÄTTIGHETER TILL DINA UPPGIFTER

Enligt lag kan du fråga oss vilken information vi har om dig, och du kan be oss att korrigera den om den är felaktig. Du kan också be att den ska raderas och du kan be oss att ge dig en kopia av informationen. Du kan också be oss att sluta använda din information och begränsa hur vi använder den. För att göra detta, vänligen 10 nedan.

Integritetsrättigheter i Kalifornien

Enligt Kaliforniens lag, Shine the Light, har Kaliforniens invånare som tillhandahåller personlig information rätt att få produkter eller tjänster för personlig användning, familj eller hushållsbruk och en gång per kalenderår få information från oss om kundinformation vi eventuellt delat med andra företag för deras egen direktmarknadsföring. Om tillämplig, kommer denna information innehålla kategorier av kundinformation och namnen och adresserna för de företag som vi delat kundinformationen med för det omedelbart föregående kalenderår.

Att erhålla denna information på vägnar av Polaris, vänligen skicka ett e-postmeddelande till webmaster@polaris.com med “Request for California Privacy Information (Begäran om Kaliforniens integritetsinformation)” som ämne och i ditt meddelande. Vi kommer skicka den begärda informationen till dig via din e-postadress i svaret. Tänk på att inte all information omfattas av kraven i ”Shine the Light” och endast information om delning som omfattas kommer att ingå i vårt svar. För en förklaring om vår integritetspraxis, vänligen granska vårt Integritetsuttalande genom att klicka på länken ”Integritetsuttalande” på vår hemsida.

6. BIBEHÅLLANDE OCH RADERING AV INFORMATION

Vi lagrar allmänt din information eller data på våra servrar eller på våra tredjepartsleverantörers serverar, tills (i) datumet du begärt att vi raderar eller ändrar det, (ii) det datum du inte längre är en Polaris-produktskund, eller (iii) så länge som det begärs av tillämplig lag.

Om du upphör att vara en Polaris-produktskund kommer Polaris avaktivera ditt konto och efter skriftligt meddelande från dig begära att våra tredjepartsleverantörer raderar din kontoinformation från deras servrar. På grund av hur vi upprätthåller vissa tjänster men efter din information är raderad, säkerhetskopior kan finnas kvar en stund efteråt innan de är raderade, vi får också behålla viss data under en längre period om så behövs för rättsliga skäl.

7. SÄKERHET

Polaris kommer ta rimliga steg för att skydda den personliga datan i dess ägo från, förlust, missbruk, obehörig tillgång, avslöjande, ändring och förstöring, och kommer ta försiktighetsåtgärder med hänsyn till datans natur och riskerna vid bearbetning, att förvara säkerheten av datan och särskilt förhindra ändring och skada eller tillgång av icke godkända tredje parter. Polaris har placerat tekniska, fysiska, organisatoriska procedurer och säkerhetsåtgärder designade att skydda och säkra den personliga datan från förstörelse, förlust, ändring, obehörig åtkomst, avslöjande eller andra former av obehörig eller olaglig bearbetning, med de risker som utgörs av den speciella typen av bearbetning, karaktären av den personliga datan och i enlighet med tillämplig lag samt beaktandet av kostnaden för att genomföra sådana åtgärder. Polaris kan inte garantera säkerheten av personlig data på eller överförd via internet.

Polaris kommer följa lagar, regler och föreskrifter med respekt till avslöjande av dataintrång och notifikationer.

8. ÄNDRINGAR TILL DETTA INTEGRITETSUTTALANDE

Vänligen notera att detta integritetsuttalande kan ändras från tid till annan. Vi kommer notifiera alla ändringar via hemsidan eller genom att kontakta dig.

9. DIN RÄTT ATT KLAGA

Om du har något att klaga på när det gäller vår användning av din information, kan du lämna in ett klagomål till oss, den behöriga dataskyddsmyndighet, annan myndighet, och / eller en rättslig instans.

Ett klagomål kan skickas direkt till Polaris:

 • Genom att fylla i formuläret nedan
 • Kontaktinformation är följande:

10. KONTAKTA OSS

Om du har frågor om vår policy, ber vi dig kontakta Polaris dataskyddsombud eller Polaris direkt.

Address: Polaris Sales Europe Place de l’Industrie 2 1180 Rolle – Switzerland
Fax: N/A
Email: privacy@polaris.com

Vår kontaktinformation är följande:

Polaris Industries, Inc.
2100 Hwy 55
Medina, MN 55340, USA
Attention: Legal Department (Juridiska avdelningen)
+1-800-POLARIS (Måndag till Fredag, 08:00 – 17:00 [UTC -6])
privacy@polaris.com